๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันที่หาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะภราดา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
Enter Website