ใส่เลขประจำตัวและชื่อนักเรียนที่นี่กด search เพื่อดูผลสอบ
สอบครั้งที่ ปีการศึกษา                                 ชั้น ป.  
เลขประจำตัว ชื่อจริง
หมายเหตุ ชื่อจริงไม่ต้องใส่ ด.ช. และนามสกุล

พัฒนาโปรแกรมโดย ม.สุรพล ภมรมานพ
รายงานผลโดย มิสโสภิต จันทร์ชลอ
และ นายภาคภูมิ สุวัชรชัย